Vážní systémy - průmyslové řešení


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro průmyslové vážní systémy je software FINTA naprogramovaný tak, aby podporoval požadované funkce, připojený vážní hardware a tiskárny etiket s čárovým kódem. Systém je prodáván v kompletech: a díky speciálním funkcím také do speciálních průmyslových vážních systémů pro hutní systémy, výkupny sběrných surovin apod.

Základní funkce systému FINTA EXDPEDICE a ETIKETOVÁNÍ jsou:
 • objednávka přijatá nebo vystavená jako základní vykrývaný doklad
 • vytváření, editace a tisk produktových, přepravkových a paletových etiket s čárovým kódem EAN 8, 13, 128 včetně váhových kódů 28 a 29
 • napojení různých průmyslových vah
K daným kompletům lze dokoupit komunikační můstky na různé skladové systémy jako jsou MONEY, POHPODA, SB KOMPLET, FINANCE, MIPEL atd.  

Software FINTA lze provozovat na klasických PC s dotykovým nebo nedotykovým monitorem nebo speciálních průmyslových PT-17 s dotykovým monitorem.

 
Doporučená konfigurace PC je:
 • procesor alespoň 1GHz
 • RAM alespoň 1GB
 • HDD s volným místem alespoň 300MB
 • porty dle periferií
 • grafická karta podporující rozlišení minimálně 1024x768 bodů
 • operační systém MS Windows XP nebo 7
 • u PC pokladny se zákaznickým monitorem navíc další grafická karta s VGA nebo další DVI výstup


expediční systémy

Charakteristické funkce expedičních provozů a FINTA EXPEDICE jsou:
 • různorodost provozů s nutností úpravy systému dle požadavků provozu
 • expedice i příjem na základě objednávky i bez ní
 • tisk expedičních, příjmových, výrobních nebo skladových dokladů
 • možnost rozdělení expedice na různé terminály dle typu produktu
 • monitor vedoucího provozu
 • možnost tisku různých etiket k jednomu produktu
 • možnost přednastavení nejčastějších produktů k odběrateli/dodavateli
 • možnost plánování tras a vytíženosti
 • práce se šaržemi a obaly

etiketovací systémy

Charakteristické funkce etiketovacích provozů a FINTA ETIKETOVÁNÍ jsou:
 • jednoduché vytvoření, editace a tisk produktových, přepravkových a paletových etiket s čárovým kódem EAN 8, 13, 128 včetně váhových kódů 28 a 29
 • multijazyčnost a podpora speciálních znakových sad
 • možnost tisku různých etiket k jednomu produktu
 • možnost přednastavení nejčastějších produktů k odběrateli/dodavateli
Restaurační a pokladní systém společnosti Origin Soft s.r.o.