speciální skladové systémyTisk etiket s čárovým kódem včetně paletových etiket a využití OFF-LINE nebo ON-LINE datových terminálů se snímačem čárového kódu.

Do skladových systémů obchodních, logistických nebo výrobních, implementujeme systém evidence s využitím čárového kódu. Základem je využití nebo tisk etiket s EAN 8, 13 nebo 128 (popř. jiných) z dat skladových systémů a využití datových terminálů se snímačem čárového kódu. Lze použít OFF-LINE nebo ON-LINE terminály s různým dosahem. Systém se využívá také pro práci se šaržemi, pro dohledatelnost produkce a pro provádění inventur.
Restaurační a pokladní systém společnosti Origin Soft s.r.o.