Kontrola platnosti vstupenek


Kontrola platnosti a jednoznačnosti vstupenek.

Pro zabránění padělání vstupenek ke vstupu na automotodromy, koncerty a do prostor a objektů kde jsou pořádány  společenské akce, je ke kompletu FINTA MALOOBCHOD doplněna funkce pro tisk dokladu (vstupenky) s náhodně generovaným jednoznačným čárovým kódem. Tento kód je následně u vstupu do prostor konání akce kontrolován sejmutím datovým terminálem se snímačem čárového kódu s vyhodnocením jeho platnosti a jednoznačnosti. Součástí systému je také zobrazování zbývajících volných vstupenek akci na zákaznickém monitoru.

 

Restaurační a pokladní systém společnosti Origin Soft s.r.o.