Speciální systémy


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systémy, které vyžadují speciální nástavbové funkce nebo naopak vyčlenění jenom určité části nebo funkcí systému FINTA, řadíme do tzv. speciálních systémů. U takovýchto řešení je nutné ve většině případů systém FINTA zakázkově doprogramovat tak, aby byl pro dané řešení co nejvíce optimalizován. Jde např. o  doplnění kompletu FINTA MALOOBCHOD o kontrolu závodníků při vjezdu na dráhu nebo kontrolu vstupenek s čárovým kódem při vstupu do prostor a objektů, o napojení FINTA RESTAURACE na samovýčepní a objednávkový systém s možností grafického zobrazování pivní soutěže, o napojení FINTA ETIKETOVÁNÍ na průmyslový automat řídící výrobu hliníkových ingotů, o rozšíření FINTA EXPEDICE pro dynamické snímání váhy odlitků nebo odpadků přepravovaných  pohyblivým dopravníkem, o systémy pro tisk etiket s EAN 128 z dokladů vytvořených různými skladovými systémy, o využití ON-LINE datových terminálů napojených na informační systémy ve skladech a expedičních centrech, o mobilní prodej, výdej a objednávky datovými terminály se snímačem čárového kódu a tiskem na mobilní tiskárně s následných importem do skladových systémů apod. Pro přehlednost dělíme tyto řešení do skupin:
Restaurační a pokladní systém společnosti Origin Soft s.r.o.