FINTA kasa je na LETIŠTI BRNO TUŘANY nasazena jako pokladní systém již na všech prodejních provozech

1.5.2010

FINTA kasa byla na LETIŠTI BRNO TUŘANY nasazena jako pokladní a restaurační systém do ostrého provozu na prodejních místech INFLIGHT RESTAURACE, STAROBRNO BAR, FAST FOOD BAGUETTERIE, AVIETTE BAR a KANTÝNA od 1.1.2010, a od poloviny dubna přibyla i poslední prodejna TRAVEL FUN SHOP s prodejem tabáku, novin, časopisů a dárkových doplňků. V restauraci je FINTA instalována na dotykové POS pokladně s mapou stolů, na všech ostatních místech s prodejní plochou upravenou pro rychlý prodej přes klávesnici nebo snímač čárových kódů s informací o prodávaných položkách na dvouřádkových zákaznických displejích. Skladová evidence a administrace prodeje je prováděna centrálně z kanceláře provozních.

Tyto provozy zajišťuje na LETIŠTI BRNO TUŘANY společnost B.A.W.D.F. s.r.o., která dále zajišťuje i cateringové služby pro letecké společnosti, vedení letištních skladů, služby v oblasti nákladní letecké přepravy CARGO a servis, který s tím souvisí. Pro zabezpečení kompletní skladové evidence, fakturace, cateringové evidence a evidence úhrad faktur jsme průběžně od listopadu 2009 do dubna 2010 implementovali do celé společnosti B.A.W.D.F. ekonomický a skladový systém Money S3 s komunikací se systémem FINTA.

V současné době je implementace FINTY jako pokladního a restauračního systému a Money S3 jako skladového a informačního systému ukončena a oba systémy jsou pracovníky B.A.W.D.F. s.r.o. plně využívány. 

letiště brno  restaurace letiště  restaurační systém  restaurace letiště  recepce letiště
 
bar na letišti brno  restaurace na letišti brno  restaurační systém na letišti  obsluha restaurace  zboží restaurace

Restaurační a pokladní systém společnosti Origin Soft s.r.o.