mobilní systémyMobilní prodej, výdej a objednávky datovými terminály se snímačem čárového kódu a tiskem na mobilní tiskárně.

Nástavbou skladových systémů je možnost mobilního prodeje, výdeje a vytváření objednávek datovými terminály se snímačem čárového kódu. Do datového terminálu je ze skladového systému vyexportován číselník adres a zboží a mobilní prodejce u zákazníka přímo vytváří prodejní nebo výdejní doklad (fakturu, prodejku, dodací list nebo výdejku) nebo objednávku s možností výtisku dokladu na mobilní tiskárně. Tyto data jsou buď   zaslány v paketu do centrály společnosti nebo jsou naimportována do centrálního skladového systému po navrácení mobilního prodejce na centrálu.
Restaurační a pokladní systém společnosti Origin Soft s.r.o.